Betty's Tranny Network - ďaľšie portály (nie len) pre transky:

Support Tranny Ladies by sending anonymous donation
Donate anonymously via Bitcoins, why and how to donate. Your donation will help me to run and improve the site. Thank you, Betty

Ochrana osobných údajov

Nahrávam..
TrannyLadies nemôže zabezpečiť ani zaručiť absolútne súkromie pre užívateľov služieb TrannyLadies. Preto sa odporúča, aby táto služba nebola použitá na prenos dôverných informácií. Užívateľ súhlasí že TrannyLadies a jej pridružené spoločnosti sú zbavené akejkoľvek zodpovednosti a akékoľvek takéto použitie služieb TrannyLadies je na vlastné riziko. Používaním služieb TrannyLadies súhlasíte s použitými bezpečnostnými opatreniami na ochranu súkromia.. TrannyLadies používa priemyselné štandardy pre zachovanie ochrany súkromia..

1. Použitie informácií

  • Povoľujete TrannyLadies, zbierať a uchovávať všetky relevantné informácie týkajúce sa vášho používania stránok, ako je napríklad (ale nielen) info o účte, IP adresu a cookies. Cookies je informácia, ktorú web stránka uloží na pevný disk a tak si môže neskôr vyvolať uchivanú informáciu o vás. Je to informácia pre budúce využitie, ktorá je uložená serverom na klientovej strane klient/serverovej komunikácie. Väčšina pokročilých webových stránok zhromažďuje tento druh informácií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pokiaľ TrannyLadies neoznámite emailom váš nesúhlas s použitím informácií, TrannyLadies môže tieto informácie využiť pre interné účely (napr. pre zlepšenie služieb, vylepšenie vyhľadávania, atď).
  • Súhlasíte a beriete na vedomie že zverejnením vašeho mena a ďalších osobných údajov na webe spôsobíte že vyhľadávače ako Google zahrnú tieto informácie vo vyhľadávacích výsledkoch. Ak potom požiadate TrannyLadies o odstránenie vašeho profilu zo stránol TrannyLadies, odstránime ho v najrýchlejšom možnom čase. TrannyLadies nemá žiadnu kontrolu nad tým, ako a na ako dlho vyhľadávače uchovávajú tieto informácie a nenesie žiadnu zodpovednosť za odstránenie vašich informácií z rôznych vyhľadávačov.
  • Ak chcete aby váš profil bol odstránený môžete sa obrátiť na TrannyLadies. TrannyLadies odstráni profil, ak žiadosť príde z emailu ktorí bol použitý počas registrácie.
  • Ako registrovaný člen súhlasíte že TrannyLadies vám môže poslať pravidelné emaily o novinkách, aktualizáciách a rôznych ponukách. Všetky emaily odoslané z TrannyLadies bude vždy pochádzať z TrannyLadies.info adresy.
  • Súhlasíte s tým, že TrannyLadies nezodpovedá za akýkoľvek nežiadúci kontakt v dôsledku informácií, ktoré užívatelia zverejnia na svojich profiloch.
2. Zverejnenie vašich informácií
  • TrannyLadies nebude predávať alebo prenajímať žiadne osobné informácie o vás žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu.
  • TrannyLadies si vyhradzuje právo zverejniť vaše osobné identifikačné údaje v súlade so zákonom, keď sme presvedčení, že sprístupnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a / alebo v súlade so súdnym konaním, súčasťou súdneho príkazu alebo súdneho procesu.
  • TrannyLadies môže používať reklamných spoločnosti (tretej-strany), aby ponúkala reklamy na web stránke a v emailoch TrannyLadies. Tieto spoločnosti môžu používať cookies a akčné tagy (tiež známy ako single pixel gif alebo web beacons) na meranie účinnosti reklamy..
1 Máj,  2012

Prihlásiť sa

Dôležitá informácia

Vytvorila som túto stránku pre ľudí, ktorí patria do transgender komunity alebo sú ich spriaznené duše. Ste vítaní a budem rada ak sa budete podieľať na komunitnom živote na Tranny Ladies aj mimo neho. Buďte sami sebou!

Vezmite prosím na vedomie, sexuálne explicitné fotografie sem nepatria! Môžete  publikovať sexy fotky ale len v rámci zdravého úsudku. Pre tých, ktorí chcú publikovať erotické fotky, bude pridaná neskôr možnosť, ktorá umožní zobrazenie takýchto snímok pre užívateľov, ktorí si to želajú (nastavenie v profile).